Naše mateřinka

Mateřská škola ve Fryšavě byla založena v druhé polovině roku 1946 na doporučení okresního školního inspektora. Mateřská škola se nacházela v přízemí obecné školy. Do mateřské školy bylo zapsáno tehdy 22 dětí (3-5letých) a provoz mateřské školy probíhal od 7.30 do 18. 00 hodin.

Od 1. 1. 2003 se mateřská škola stala součástí Základní školy Fryšava pod Žákovou horou.

Dnes je mateřská škola v samostatné budově, která je k základní škole a školní jídelně připojena krytým schodištěm. Vnitřní prostory jsou dostatečně velké, je zde jedna třída s provozem pouze do 15.30 hod.

V současné době je mateřská škola jednotřídní s celodenním provozem. Kolem školy je zahrada a okolí mateřské školy je krásné, rozmanité a bohaté na poznávací vycházky.

Mateřskou školu mohou navštěvovat děti od 2 do 7 let. Od 1.9.2017 je uzákoněné povinné předškolní vzdělávání.