Předškolní příprava

 

Předškolní příprava je zařazena do činnosti MŠ - práce s předškoláky v pravidelném ranním kruhu. Ve spolupráci se ZŠ probíhá několikrát ročně "škola nanečisto". Děti navštěvují školu, seznamují se s prostředím, učiteli a budoucími spolužáky.

Kroužek „Předškoláček aneb od září už budu žáček“ 

je určen pro děti, které se chystají v letošním roce k zápisu. Hravou formou se zaměřujeme na rozvoj smyslového vnímání, rozvoj jemné motoriky, snažíme se o komplexní rozvoj všech klíčových kompetencí potřebných pro úspěšný start v první třídě.

Cílem kroužku je:

 • Rozvoj slovní zásoby,
 • sluchového vnímání,
 • rozvoj koncentrace pozornosti a logického myšlení,
 • rozvoj prostorové představivosti, předmatematických dovedností,
 • správné držení tužky, správné sezení při psaní,
 • procvičování zrakové analýzy a syntézy. ..

V kroužku pracujeme s těmito materiály:

 • Publikace Předcházíme poruchám učení (B. Sindelarová).
 • Uvolňovací grafomotorické cviky Jedním tahem (J. Bednářová, R. Šmarda).
 • Předčíselné představy (J. Bednářová).
 • Kreslení před psaním (J. Bednářová).
 • Zrakové vnímání (J. Bednářová).
 • Sluchové vnímání (J. Bednářová).
 • Učíme se hrou – prostorové vnímání.
 • Pracovní sešity Hravá pastelka, Hravá matematika, Hravé poznávání.

 

Škola nanečisto 

Škola nanečisto probíhá v průběhu celého školního roku. Předškolní děti mají možnost navštívit školní výuku a seznámit se s novým prostředím.