Zhodnocení aktivit ZŠ a MŠ

 

Zavírání školní zahrady dne  16.10.

Postupně dojídáme na ohni opečené a jako vždy vynikající uzeniny od fryšavské firmy Dacer a loučíme se poté,co jsme symbolicky „uzavřeli“ školní zahradu.

Přitom v dopoledních hodinách nám vytrvalý déšť nadělal na čele nemalé vrásky pochybností nad osudem naší tradiční akce. “ No co“,řekli jsme si. Přizpůsobíme se počasí.Oheň rozdéláme provizorně v zahradním altánku a aktivity přesuneme do školní budovy.

Kolem poledne však začalo být patrné,že se na zahradu vrátíme. Maminky, paní učitelky spolu i s některými dětmi okopávaly, plely, zametaly, shrabovaly a vozily listí na kompost. K tomu samozřejmě plál a praskal neodmyslitelný oheň ze zahradního ohniště dožadující se stále více své potravy v podobě lahodných špekáčků.

Zatímco nahoře a venku se odehrávalo výše zmíněné, dole, ve sklepních prostorách školy se pár odhodlaných a zarputilých mužů snažilo přeskupit, přesunout, odstranit a v základu vyčistit od nepotřebných věcí místnost do blízké budoucnosti sloužící jako žákovská dílna vybavená keramickou pecí, pracovními stolky, sporákem, odpočinkovou zónou a prostorem pro vystavování.

Závěr našeho setkání jsme spolu s malým občerstvením prožili v klidu, v pohodě a s pocitem sounáležitosti.

 

Velice děkujeme všem dětem, žáků, pedagogům, provozním zaměstnancům i rodičům!

Mgr. Kamil Hübner, ŘŠ