Školní jídelna

Doporučení k znovuotevření školní jídelny  a  zajištění stravovacích služeb od 25.5.2020