Zájmová činnost

Zájmová činnost školní družiny pro žáky ZŠ 2016/2017

Zájmové aktivity budou probíhat v rámci činnosti školní družiny (od 5.9.) v době do spojení s MŠ. Činnosti probíhající v rámci školní družiny budou za jednotnou úplatu 50 Kč měsíčně (= školné). Více informací v záložce Školní družina - úplata za zájmové vzdělávání.

Družinový kalendář :

Pondělí je tvořivé (kroužek dovedných rukou, výroba nejrůznějších předmětů)

Úterý je virtuální (práce s interaktivní tabulí, práce na PC)

Středa je sportovní (sportovní hry a aktivity, dobrodružné hry v přírodě)

Čtvrtek je herní (hry na rozvoj osobnosti dětí – sebevědomí, sebeprezentace,

spolupráce, kooperace, schopnost domluvit se na řešení, tolerance apod.)

Pátek je plný můz (četba z knížek, vyrábění na základě vyprávění, poslech hudby, pohádek)

 

Mimo výše uvedného družinového kalednáře budou probíhat nadstandartní aktivity dle následující tabulky : 

       
Út Hudební 13.00 - 14.00 K. Hubner
Čt Dovedné ruce (ZŠ) 12:30 - 13:30 M. Štočková

 

Nadstandardní aktivity začínají v pondělí 3. října 2016.