Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci ZŠ

Mgr. Kamil Hübner                 ředitel školy        

 

P. Sylwester Jurczak              učitel nepovinného předmětu Náboženství

 

Pedagogičtí pracovníci MŠ

Mgr. Jana Fajmonová                vedoucí učitelka MŠ

Ivona Schneiderová, DiS.         učitelka MŠ  

Markéta Štočková                     školní asistentka  

 

Nepedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ

Eva Macháčková     vedoucí ŠJ, kuchařka

Iveta Němcová       školnice, uklízečka, obsluha kotelny, údržba

 

Pracovníci na dohodu

Petr Bukáček                správce ICT