Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci ZŠ

Mgr. Kamil Hübner                 ředitel školy 

                                                 učitel AJ, M, PŘ, VL, HV    

 

Školní družina:

 

Pedagogičtí pracovníci MŠ

Mgr. Jana Fajmonová                vedoucí učitelka MŠ

Ivona Schneiderová, DiS.         učitelka MŠ  

Markéta Štočková                     chůva v MŠ

 

Nepedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ

Eva Macháčková     vedoucí ŠJ, kuchařka

Iveta Němcová       školnice, uklízečka, obsluha kotelny, údržba