Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci ZŠ

Mgr. Kamil Hübner                 ředitel školy 

                                                 učitel AJ, M, VL, HV,  

Mgr. Ilona Nosková                učitelka ČJ, M, PRV, INF, PŘ

 

 

Školní družina: 

Helena Německá                  + učitelka VV, Pč, Tv

 

Pedagogičtí pracovníci MŠ

Mgr. Jana Fajmonová               vedoucí učitelka MŠ

Ivona Schneiderová, DiS.        učitelka MŠ  

 

 

Nepedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ

Eva Macháčková     vedoucí ŠJ, kuchařka

Iveta Němcová       školnice, uklízečka, obsluha kotelny, údržba