Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci ZŠ

Mgr. Kamil Hübner                 ředitel školy 

                                                 učitel AJ, M, PŘ, VL, HV    

 

Mgr. Hana Štůlová                 učitelka 1.- 5. ročníku ZŠ

Mgr. Libuše Sobková              učitelka VV, PČ

 

Školní družina

Mgr. Libuše Sobková                  vychovatelka ŠD

 

Pedagogičtí pracovníci MŠ

Mgr. Jana Fajmonová                vedoucí učitelka MŠ

Ivona Schneiderová, DiS.         učitelka MŠ  

Markéta Štočková                     chůva v MŠ

 

Nepedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ

Eva Macháčková     vedoucí ŠJ, kuchařka

Iveta Němcová       školnice, uklízečka, obsluha kotelny, údržba