Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci ZŠ

Mgr. Kamil Hübner                 ředitel školy        

Mgr. Jana Slavíčková             zást. ředitele, učitelka ZŠ, výchovný poradce                        

Bc. Martina Křížová, Dis.       asistentka pedagoga, metodik prevence

Iva Cachová                            vychovatelka ŠD

P. Sylwester Jurczak              učitel nepovinného předmětu Náboženství

 

Pedagogičtí pracovníci MŠ

Mgr. Jana Fajmonová                vedoucí učitelka MŠ

Ivona Schneiderová, DiS.         učitelka MŠ  

Markéta Štočková                     školní asistentka  

 

Nepedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ

Eva Macháčková     vedoucí ŠJ, kuchařka

Iveta Němcová       školnice, uklízečka, obsluha kotelny, údržba

 

Pracovníci na dohodu

Petr Bukáček                správce ICT