školní rok 2014/2015

 

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015

 

Na základě § 165 odst. 2 písm. e) a v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy rozhodl takto:

 

žák / žákyně se přijímá k základnímu vzdělávání na základě zápisu k povinné školní docházce konaného dne 6. 2. 2014 v ZŠ Fryšava pod Žákovou horou.

 

Seznam registračních čísel žáků / žákyň přijatých:

 

ZS_5/2014

ZS_6/2014

ZS_7/2014

ZS_8/2014

 

 

Seznam registračních čísel žáků / žákyň, kde bylo správní řízení přerušeno:

 

---------------

 

 

 

Ve Fryšavě pod Žákovou horou dne 24. února 2014

 

 

 

 

                                  Mgr. Jana Suchá            

ředitelka ZŠ a MŠ Fryšava pod Žákovou horou