Rozhodnutí ředitele školy o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku ZŠ pro šk. rok 2019/2020:

 

 

 

 

Zápis do 1. ročníku

 
Základní škola a Mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou, 
příspěvková organizace
 
vyhlašuje na čtvrtek 25. dubna 2019 ve 14.00 - 16.00 hod.
 

"Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020"

 

 

 
Rodiče při zápisu předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
O odklad školní docházky je možno požádat při zápisu na příslušném formuláři.