ŠVP ZV "Barevná škola"

Platný Školní vzdělávací program a dodatek od 1.9. 2016 naleznete pod tímto odkazem. V papírové podobě potom k nahlédnutí v přízemí ZŠ u šatny žáků.