Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pegagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Zřizuje ji zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu pedagogičtí pracovníci dané školy. Školská rada zasedá dvakrát ročně. 

 

Složení školské rady : 
 

zástupce za rodiče : Ing. Kamenská – blares@seznam.cz (předseda)

zástupce za zřizovatele : Petra Humlíčková

zástupce za pedagogy :  Ivona Schneiderová, DiS.

 

Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015 byla ŠR schválena 14.10. 2015.
Výroční zpráva školy za školní rok 2015/2016 byla schválena ŠR schválena 5.10.2016 (obojí k nahlédnutí ve složce O nás/výroční zprávy).
 
 

Zápis ze školské rady 22. 3. 2016