Rodiče vítáni

„Rodiče vítáni“ je značka pro školy, které jsou otevřené spolupráci s rodiči. Za splnění kritérií této značky škola získala certifikát a byla zařazena na mapu aktivních škol. Snažíme se k rodičům chovat vstřícně a partnersky a velmi oceňujeme, že i rodiče našich žáků jsou vzájemné komunikaci otevření.

EDUin, realizátor výše uvedené značky, nabídl certifikovaným školám zapojení do akce pro veřejnost nazvané „Zažít vzdělávání jinak“. Akce byla pořádána v rámci půlroční debatní kampaně Česko mluví o vzdělávání. Jejím cílem bylo předvést rodičům, prarodičům, dětem
i veřejnosti nové způsoby a metody učení. Termín byl vztažen k MDD, který byl na většině škol tento rok oslaven v pátek 31. května.

Více informací na www.rodicevitani.cz/