Omlouvání žáků

Rodiče omlouvají předem známou nepřítomnost žáka ve vyučování zápisem do omluvného listu, který je součástí žákovské knížky stručným zápisem důvodu viz níže.

nepřítomnost od-do důvod nepřítomnosti podpis rodiče
19.9.2014 návšteva lékaře  
21.10. 2014 rodinné důvody  
13.2. 2015 zubní lékař  

 

V případě nepřítomnosti předem neznámé (náhlé onemocnění, ...) je nutné školu informovat nejpozdějí 3.kalendářní den dle § 22, § 50 a § 67 zákona č. 561/2004 Sb. Pozdější, dodatečné snahy omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné.