Aktuality ze školy

Plán akcí na měsíc listopad 2018 
 
 
72 hodin
    V rámci celorepublikového projektu jsme se zapojili do akce, kdy jsme pomohli v úklidu krajiny tím, že jsme sbírali odpadky v naší obci. Navázali jsme tak na předchozí léta, ve kterých tato akce již také probíhala. Úlovky jsme měli velkolepé - platovou židli, železnou vidlici od kola, žárovku, ponožku a spoustu plastů i papíru. vše jsme vytřídili do obecních kontejnerů. Ani déšť nás nezastavil a dobrý pocit z práce se brzy dostavil.
 
 
Prvouka v 1. - 3. třídě - Učíme se o stromech
    Poznáváme listnaté ai jehličnaté stromy. Učíme se v přírodě a ve škole jsme si vyrobili pomůcku, která nám v učení pomůže. Vznikla leporela se základními druhy stromů. Moc se nám to povedlo.
 
 
Navštívili jsme Městské divadlo ve Žďáru nad Sázavou
 
    V rámci celoročního předplatného jsme se vydali na první letošní představení do Žďáru. Aktivně jsme se zúčastnili hudebního programu o filmových a muzikálových písničkách. Ti nejodvážnější z nás si zkusili i zpěv na podiu s živou kapelou. Moc se nám představení líbilo. Prohlédli jsme si i klidnější část Žďáru. Prošli jsme pěší zónu a v parku u "Ivana" jsme posvačili a trošku se proběhli, než zase přijel autobus. Těšíme se na další cestu do divadla.
 
 
 
Celoroční projekt školního roku 2018/2019 - "Poznáváme rodný kraj"
V letošním školním roce jsme se rozhodli seznámit s nejbližším okolím. Protože naši žáci se do školy scházejí za 4 obcí, chceme je co nejlépe poznat. Budeme si všímat především unikátní krásy Vysočiny, její krásné krajiny, specifik okolních obcí, navštívíme zajímavá místa a zařadíme několik exkurzí k šikovným řemeslníkům. Budeme se učit orientaci v krajině, budeme pozorovat změny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích. Navážeme tak na témata probíraná v předmětech Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda. Vše zdokumentujeme a zaznamenáme, budeme malovat a tvořit zajímavé věci. Krajina v okolí naší obce si pozornost a péči zaslouží. Předpokládaný podrobný popis projektu naleznete níže pod obrázkem.
 
 

Dopravní hřiště 18.9.2018

V úterý 18.9., jsme navštívili dopravní hřiště v Novém Městě na Moravě. Po pravidelné lekci teorie a ověření znalostí z dopravní výchovy jsme si prakticky vyzkoušeli na kolech svoje dovednosti a povědomí o silničním provozu. Jako chodci i cyklisté jsme prakticky předvedli, jak se správně na silnicích, křižovatkách i chodnících chovat. Nakonec zbyl čas i na sladkou odměnu v cukrárně...

 
Besídka k závěru školního roku 2017/2018
Hasiči u nás ve škole
ZOO Jihlava
 
ČARODEJNICKÝ REJ
 
Dopravní hřiště
Děti navštívily dopravní hřiště v Novém Městě na Moravě.
 
Zápis do 1. třídy
 
Ve čtvrtek 12.dubna 2018 proběhl zápis do 1. třídy. 
 
Ukliďme Česko
 
V úterý dne 10. dubna 2018 se děti zapojily do projektu- Ukliďme Česko. 
 
Exkurze Krátká - Velikonoce
 
Žáci 3. třídy v rámci Informatiky zpracovali prezentaci na vlastní téma.
 

 
Ve středu 21. března se na škole uskutečnil DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
 
Děti ze 4. a 5. třídy se zúčastnily školní soutěže AJTÍK v Novém Městě na Moravě. Děkujeme Terezce, Elišce a Jirkovi za reprezentaci školy.
 

 
 
 
Ve středu 7. března děti navštívily hudební představení ve Žďáře nad Sázavou. 
Fandíme naším sportovcům na OH.
 
V pondělí 19.února 2018 proběhlo divadelní představení.
Ve čvrtek 15.2. 2018 se uskutečnil Maškarní karneval. Děti si zatancovaly, zasoutěžily a za odměnu si odnesly sladkou odměnu. Byly vyhlášené tři nejlepší masky dětí ze ZŠ -nejvíce zaujala maska Nelinky Turzo, Terezy Kamenské a Ondřeje Šedého.
 
 
 
 
Hodina TV v zimním počasí
 
Ve středu 31.1.2018 si děti ze školy odnášely vysvědčení, které bylo zhodnocením jejich půlroční práce. 
Fryšavská zimní olympiáda
 
V úterý 30. ledna proběhl na naší škole projektový den, který se nesl v duchu zimních olympijských her. Děti se seznámily s historií OH,místem konání letošních her a posléze vypracovávaly pracovní listy - z matematiky, českého jazyka, prvouky. Na závěr proběhlo vyhlášení vítězů a děti dostaly zasloužené odměny. 
Zimní radovánky na školní zahradě - leden 2018