Aktuality ze školy

 

Archiv

 

Výstava výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ Fryšava pod Žákovou horou v kulturním domě ve dnech 17. - 28. 6. 2019

letáček zde:
 
 
 
 
Příspěvek p. ředitele - Mgr. K. Hübnera k dubnovému tradičnímu otevírání školní zahrady:
 
 
 
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 (25.4.2019)
 
Ve čtvrtek 25.4. proběhl zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. Přišli tři naši předškoláci a velmi snadno uspěli při "zápisovém pohovoru". Budeme se na ně v září těšit ve školních lavicích.
 
 
 
Projekt "Poznáváme rodný kraj" - tentokrát výprava do Tří Studní (25.4.2019)
 
Ze Tří Studní máme dva spolužáky, tak jsme se vypravili poznat jejich obec. Navštívili jsme legendární studánky Barborku a Vitulku, došli kolem Horníku k rybníku Sykovci, potom k náměstíčku EU a nakonec k hotelu U Loubů, kde jsme absolvovali 2. lekci plavecké výuky. Den byl jako malovaný, sluníčko se na nás od rána smálo a tak jsme si užili nádherný jarní den v krásné sousední obci. 
 

Velikonoční projektový den - 16. 4. :

 
Společně jsme si probrali celý pašijový týden, jeho původ, zvyky, pranostiky. Upletli jsme pomlázky, pekli jsme jidáše, velikonočního beránka i linecké dobroty, vyrostlo nám velikonoční osení.  Učili jsme se velikonoční koledy a moc dobře nám to šlo, tento den se krásně vydařil...
 
 

21. 3. 2019 - Světový den Downova syndromu... I my se zapojíme !

 
 
 

Pozor, změna telefonnícho čísla do školní jídelny!!!

Nyní již pouze:  560 000 354 -   p. E. Macháčková

 
 
 
 
 

Připravujeme Den otevřených dveří, zveme všechny k nahlédnutí do naší školy i školky !

 
                                 
 
 
 
Připravili jsme se na adventní období roku 2018
Školu máme vyzdobenou ve vánočním duchu a mysleli jsme i na naše maminky a tatínky. Proto jsme pro ně také připravili adventní kalendáře. Místo sladkostí si mohou rodiče každý den užít drobnou pomoc nebo službičku od svých dětí tak, aby jim zpříjemnila přípravy na Vánoce.
 
OSLAVILI JSME 100. VÝROČÍ NAŠÍ VLASTI, VYSADILI JSME LÍPU SVOBODY
 
    S malinkým předstihem jsme se připojili k oslavám 100. výročí vzniku našeho státu. Po zaznimování školní zahrady přišla pravá chvíle, kdy jsme se sešli s představiteli obce, členy SDH a rodiči i dalšími občany, abychom zasadili lípu svobody. Každý příchozí dostal od dětí trikoloru na kabát. Ke kořenům lípy jsme umístili poselství další generaci. Po písničce promluvil pan ředitel Kamil Hübner, starosta obce Mojmír Humlíček a manažer mikroregionu Miloš Brabec. Po této slavnostní chvíli jsme kořeny naší nové lípy společnými silami zasypali hlínou a pak jsme společně ještě opekli špekáčky a popili lipový čaj. Počasí nám k této slavnostní chvíli také dopřálo sluneční paprsky a my jsme mohli odejít domů s hezkým pocitem sounáležitosti a slavnostní náladou.
 
 
 
Zveme veřejnost na Slavnostní sázení lípy svobody 
 
V pátek 26. 10. 2018 budeme uzavírat a připravovat na zimu školní zahradu a zároveň slavnostně vysadíme lípu, jako symbol svobody, při příležitosti 100. výročí vzniku naší vlasti. (viz. přiložený letáček)
 
 
 
 

Den babiček a dědečků... 3. 10. 2018 

 
Setkávání nejmladší a nejstarší generace bývá pro všechny velmi obohacující. Připravili jsme pro naše babičky a dědečky příjemné odpoledne, bylo hezké přivítat je ve škole a projevit úctu jejich práci, říci jim , že si jich vážíme. Nikdo netušil, jak početná bude návštěva a tak jsme se chystali na všechny možné varianty. Naštěstí se nepotvrdily obavy o to, že budeme ve škole sami. Hostů přišlo hodně a hned ve dveřích jsme mohli vidět úsměvy na jejich tvářích. Pan ředitel všechny přivítal, děti vystoupily s pásmem básniček a písniček. Rozdány byly malé voňavé dárečky, děti babičky a dědečky pohostily voňavým čajem, bábovkou a dušenými jablíčky se skořicí. Na všem, co se podávalo se děti podílely a radostí pro nás bylo, že všem velmi chutnalo. A pak se povídalo a děti se posadily mezi babičky... Nakonec jsme vyslovili malé přání. Chtěli bychom během školního roku sbírat poklady. Těmi pro nás ale nejsou věci. Největšími poklady jsou lidé, kteří něco umí nebo znají. A tak jsme naše seniory požádali, aby se o svoje dovednosti a umění s námi podělili. Věříme, že se vše podaří, že propojíme nejmladší a nejstarší generaci mezi sebou a najdeme poklady, které jsou na dosah, jenom o nich ještě nevíme. 
"Milé babičky a dědečkové, děkujeme Vám za návštěvu, byla milá a skoro dojemně kouzelná. Věříme, že jsme se nesešli naposled..."
 
 
 
Boj o svatováclavský poklad  aneb 1. výprava projektu "Poznáváme rodný kraj"
 
Ve čtvrtek před státním svátkem (Dnem české státnosti 28.9.) jsme se vypravili na první společný výšlap. A protože nás inspiroval Sv. Václav, užili jsme si boj o svatováclavský poklad. Před začátkem cesty jsme si dali sraz na Kadově u Kadlecových, kteří nás pozvali na prohlídku moto veteránů. S úžasem jsme si prohlédli asi 10 krásných starodávných motorek, o kterých nám pan Kadlec zasvěceně povídal. Moc děkujeme.
Naše výprava začala na Krátké, postupně jsme přešli na Blatiny - nejdříve k Monumetu Radka Jaroše, dále k Drátníku a přes blatinské údolí se zastávkou v restauraci U Kosků jsme došli až do Sněžného, odkud už jsme se přepravili autobusem zpět. Cestou jsme plnili 4 úkoly krále Václava, za každý z nich jsme dostali indicii a po jejich vyluštění nás cesta dovedla k pokladu. Byl to krásný den, počasí přálo, líbezná krajina zklamat nemohla a poklad na závěr..., co víc si přát. Navíc jsme si ověřili, že umíme navzájem hezky spolupracovat a pomáhat si. A také už víme, proč slavíme Den české státnosti.
 
 
 
 
 
72 hodin
    V rámci celorepublikového projektu jsme se zapojili do akce, kdy jsme pomohli v úklidu krajiny tím, že jsme sbírali odpadky v naší obci. Navázali jsme tak na předchozí léta, ve kterých tato akce již také probíhala. Úlovky jsme měli velkolepé - platovou židli, železnou vidlici od kola, žárovku, ponožku a spoustu plastů i papíru. vše jsme vytřídili do obecních kontejnerů. Ani déšť nás nezastavil a dobrý pocit z práce se brzy dostavil.
 
 
Prvouka v 1. - 3. třídě - Učíme se o stromech
    Poznáváme listnaté ai jehličnaté stromy. Učíme se v přírodě a ve škole jsme si vyrobili pomůcku, která nám v učení pomůže. Vznikla leporela se základními druhy stromů. Moc se nám to povedlo.
 
 
Navštívili jsme Městské divadlo ve Žďáru nad Sázavou
 
    V rámci celoročního předplatného jsme se vydali na první letošní představení do Žďáru. Aktivně jsme se zúčastnili hudebního programu o filmových a muzikálových písničkách. Ti nejodvážnější z nás si zkusili i zpěv na podiu s živou kapelou. Moc se nám představení líbilo. Prohlédli jsme si i klidnější část Žďáru. Prošli jsme pěší zónu a v parku u "Ivana" jsme posvačili a trošku se proběhli, než zase přijel autobus. Těšíme se na další cestu do divadla.
 
 
 
Celoroční projekt školního roku 2018/2019 - "Poznáváme rodný kraj"
V letošním školním roce jsme se rozhodli seznámit s nejbližším okolím. Protože naši žáci se do školy scházejí za 4 obcí, chceme je co nejlépe poznat. Budeme si všímat především unikátní krásy Vysočiny, její krásné krajiny, specifik okolních obcí, navštívíme zajímavá místa a zařadíme několik exkurzí k šikovným řemeslníkům. Budeme se učit orientaci v krajině, budeme pozorovat změny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích. Navážeme tak na témata probíraná v předmětech Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda. Vše zdokumentujeme a zaznamenáme, budeme malovat a tvořit zajímavé věci. Krajina v okolí naší obce si pozornost a péči zaslouží. Předpokládaný podrobný popis projektu naleznete níže pod obrázkem.
 
 

Dopravní hřiště 18.9.2018

V úterý 18.9., jsme navštívili dopravní hřiště v Novém Městě na Moravě. Po pravidelné lekci teorie a ověření znalostí z dopravní výchovy jsme si prakticky vyzkoušeli na kolech svoje dovednosti a povědomí o silničním provozu. Jako chodci i cyklisté jsme prakticky předvedli, jak se správně na silnicích, křižovatkách i chodnících chovat. Nakonec zbyl čas i na sladkou odměnu v cukrárně...

 
Besídka k závěru školního roku 2017/2018
Hasiči u nás ve škole
ZOO Jihlava
 
ČARODEJNICKÝ REJ
 
Dopravní hřiště
Děti navštívily dopravní hřiště v Novém Městě na Moravě.
 
Zápis do 1. třídy
 
Ve čtvrtek 12.dubna 2018 proběhl zápis do 1. třídy. 
 
Ukliďme Česko
 
V úterý dne 10. dubna 2018 se děti zapojily do projektu- Ukliďme Česko. 
 
Exkurze Krátká - Velikonoce
 
Žáci 3. třídy v rámci Informatiky zpracovali prezentaci na vlastní téma.
 

 
Ve středu 21. března se na škole uskutečnil DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
 
Děti ze 4. a 5. třídy se zúčastnily školní soutěže AJTÍK v Novém Městě na Moravě. Děkujeme Terezce, Elišce a Jirkovi za reprezentaci školy.
 

 
 
 
Ve středu 7. března děti navštívily hudební představení ve Žďáře nad Sázavou. 
Fandíme naším sportovcům na OH.
 
V pondělí 19.února 2018 proběhlo divadelní představení.
Ve čvrtek 15.2. 2018 se uskutečnil Maškarní karneval. Děti si zatancovaly, zasoutěžily a za odměnu si odnesly sladkou odměnu. Byly vyhlášené tři nejlepší masky dětí ze ZŠ -nejvíce zaujala maska Nelinky Turzo, Terezy Kamenské a Ondřeje Šedého.
 
 
 
 
Hodina TV v zimním počasí
 
Ve středu 31.1.2018 si děti ze školy odnášely vysvědčení, které bylo zhodnocením jejich půlroční práce. 
Fryšavská zimní olympiáda
 
V úterý 30. ledna proběhl na naší škole projektový den, který se nesl v duchu zimních olympijských her. Děti se seznámily s historií OH,místem konání letošních her a posléze vypracovávaly pracovní listy - z matematiky, českého jazyka, prvouky. Na závěr proběhlo vyhlášení vítězů a děti dostaly zasloužené odměny. 
Zimní radovánky na školní zahradě - leden 2018