Ceny stravného

Základní škola Fryšava pod Žákovou horou

Stravné ve ŠJ od 1.9.2017

Strávnici 6 let           26,-Kč

Strávníci 7-10 let       26,-Kč

Strávníci 11-14 let     28,-Kč

Obědy pro dospělé     29,-Kč

 Čaj                          11,-KČ

 

Stravné za měsíc je třeba uhradit nejpozději do 5. pracovního dne následujícího

měsíce u vedoucí ŠJ.

 

Mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou

Stravné ve ŠJ od 1.9.2017

                    Strávníci do 6 let.                         Strávníci od 6 do 7 let.

Ranní svačina              8,-Kč                                     10,-Kč

Oběd                         21,-Kč                                    27,-Kč

Odpolední svačina         7,-Kč                                     9,-Kč

Celodenní strava         36,-Kč                                    46,-Kč

                   Čaj           4,-Kč                                     4,-Kč 

 

Stavné za měsíc je třeba uhradit nejpozději do 5.pracovního dne následujícího

měsíce u vedoucí ŠJ.