Roční plán školní družiny 

Roční plán školní družiny šk. rok 2019/2020

 

PODZIM

Tématické okruhy:

·         Začátek školního roku (orientace ve škole, okolí školy, bezpečnost dětí)

·         Pravidla ŠD, očekávání dětí, rodičů od ŠD, seznámení s řádem ŠD

·         Rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence (hry a aktivity na spolupráci, koordinaci, tvorba projektů ve skupině)

·         Podpora pozitivního přístupu k přírodě a tradicím (procházky v přírodě, 

          tvorba z přírodních materiálů, hry v přírodě,…)

·         Rozvoj a podpora pracovních kompetencí (umět pracovat podle návodu, 

          vážit si práce své i ostatních)

 

Září 

·         Seznámení dětí s prostředím ŠD, společná tvorba pravidel ŠD

·         Seznámení dětí a rodičů s řádem ŠD

·         Nástěnka s očekáváními dětí a rodičů od ŠD, vychovatelky

·         Hry na seznámení, spolupráci

·         Bezpečí dětí uvnitř i vně školy

·         Skupinová nebo individuální tvorba staveb z přírodních materiálů nebo 

          recy. materiálů podle fantazie dětí

·         Společná kresba ostrova

·         Pohybové aktivity na stmelení kolektivu

·         Častý pobyt venku

·         Literatura – tvorba podle knihy

 

Říjen

·         Vycházky do okolí a motivace k fantazijním světům

·         Tvorba z barevného listí

·         Hry s barvami (uvnitř i vně školy)

·         Barevné příběhy a vyprávění

·         Pohybové hry s barvami

·         Tvorba příběhů

·         Tvorba s netradičními materiály

 

Listopad 

·         Pohybové hry se zavázanýma očima

·         Výroba svícnů, lampionů

·         Tradice – Dušičky

·         Vyzkoušení si jaké to je, být slepý

·         Čtení tajemných příběhů a pohádek

·         Hraní her s podzimní tématikou

·         Poslech tajemných písní, pohádek

ZIMA

Tématické okruhy:

·         Tradice a zvyky (Vánoce, Tři králové, Masopust)

·         Estetika (tvorba dárků, přání)

·         Rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence 

         (na základě lit. předlohy hraní rolí, dramatizace, tvorba vlastního 

          leporela, knihy, časopisu)

·         Zimní sporty, pobyt venku

·         Historie a současnost (rozdíl ve vnímání tradic v minulosti 

          a současnosti, příp. budoucnosti)

·         Hry se sněhem a na sněhu

·         Sněhový Land art

 

Prosinec 

·         Tvorba dárků, přání

·         Týdenní hra na dobré anděly

·         Tvorba obálek na dobré vzkazy + vytvoření prostoru pro 

          předávání vzkazů

·         Hry s nutností pomoci kamarádovi, situační hry

·         Povídání o Vánocích

 

Leden 

·         Hraní deskových her

·         Hraní obřích deskových her

·         Tvorba deskových her

·         Vysvětlení a tvorba pravidel ke hrám (tvorba vlastních pravidel, 

          připomenutí pravidel ŠD a jejich potřebě)

·         Výlety do okolí školy spojené s hraním her venku

·         Čtení literatury, poslech hudby

·         Sportovní pohybové aktivity na sněhu

·         Tři králové – seznámení s příběhem, malování příběhu, tvorba koruny,…

 

Únor 

·         Stavby ze sněhu

·         Výzdoba ŠD

·         Tvořivé hry

·         Poslech písniček, pohádek

·         Tvorba nejrůznějších předmětů

·         Aktivní zapojení rodičů do tvorby – společný projekt rodičů a dětí 

          – Soutěž o nejoriginálnější předmět (vytvořit, popsat jak vznikal, k čemu 

          se používá, jaký má název, kdo spolupracoval)

·         Tvorba masek k Masopustnímu průvodu

·         Tradice - Masopust

 

JARO

Tématické okruhy:

·         Tradice a zvyky (Velikonoce, vynášení Morany, 

          pálení čarodějnic)

·         Rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence 

         (tvorba, hry, časopisy, návštěva knihovny)

·         Pobyty venku (pozorování změn v přírodě, péče o zahradu, 

         úklid zahrady)

·         Estetika (tvorba animace, prezentace animace, tvorba loutek, 

          tvorba kostýmů)

·         Hry s kostýmy, dramatizace

 

Březen 

·         Tvorba leporela, knihy, časopisu, komiksu

·         Čtení příběhů

·         Vymýšlení příběhů a následná prezentace

·         Motivace dětí k využití přírodních materiálů při tvorbě knih 

         (hlavní hrdinové, ilustrace, příběh odehrávající se v přírodě)

·         Pozorování přírody

·         Tradice – Velikonoce

·         Pletení pomlázky, malování vajec, vynášení Morany

 

Duben 

·         Hry na hrdiny

·         Hraní rolí

·         Tvorba animace (plošková, loutková)

·         Prezentace vytvořených filmů – promítání pro veřejnost

·         Tvorba kostýmů

·         Společné pálení čarodějnic (případně příprava na tuto tradici)

·         Povídání si o historii čarodějnictví a strašidelné příběhy

 

Květen 

·         Den matek – výroba dárečku pro maminky z různých materiálů

·         Pozorování přírody

·         Úklid zahrady spojený s bojovou hrou – zapojení rodičů do dění ŠD

·         Hry na postřeh

·         Tvorba, vysvětlení pokusů

·         Obří bublinové odpoledne

·         Mikrosvět x makrosvět – hry a aktivity spojené s pozorováním 

          světa z různých úhlů

·         Objasňování zákonitostí v přírodě

·         Zábavné kvízy

 

LÉTO

Tématické okruhy:

·         Bezpečnost ve škole i o prázdninách

·         Cestování

·         Rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence - cizí země, 

          různé národnosti, zvyky, tolerance a proti rasismu

·         Tradice a zvyky (Den dětí)

·         Estetika (malování pohlednic, tvorba upomínkových předmětů)

·         Literatura (povídání o dalekých zemích, čtení příběhů)

·         Sport a příroda (výlety, využívání dozrávajících plodů, hry a aktivity venku)

 

Červen 

·         Školní výlet

·         Plánování výletů a bezpečnost (vybavení do přírody,112)

·         Jak se zachovat, když se ztratím?

·         Bezpečnost o prázdninách – co je dobrodružství a co je zbytečný risk

·         Tvorba upomínkových předmětů

·         Malování pohlednic

·         Průvodce po zámku, vesnici, zahradě, škole,…

·         Povídání o dalekých zemích

·         Hry na toleranci a důvěru

·         Různé národnosti

·         Den dětí

 

PRŮBĚŽNĚ

Opakování a procvičování učiva formou her

Příprava na vyučování

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví

Rozvoj komunikace, podpora spolupráce

Podpora sebevědomí a sebeprezentace

Zájmové kroužky probíhající v rámci ŠD

Interaktivní a výukové programy

Výtvarná, pracovní, estetická a hudební činnost

Rozvíjení ohleduplnosti k okolí (lidé, příroda, kultura)