Odchody dětí

Děti odchází ze školní družiny podle písemných souhlasů rodičů. Mezi 13:00 a 14:00 je obvykle organizována společná práce dětí nebo pobyt venku, proto je lepší, když děti odchází před nebo po tomto čase. 

Pro omlouvání dětí je potřeba písemné potvrzení od rodičů.