Zájmová činnost

Zájmová činnost školní družiny pro žáky ZŠ 2017/2018

Zájmové aktivity budou probíhat v rámci činnosti školní družiny (od 5.9.) v době do spojení s MŠ. Činnosti probíhající v rámci školní družiny budou za jednotnou úplatu 50 Kč měsíčně (= školné). Více informací v záložce Školní družina - úplata za zájmové vzdělávání.

Družinový kalendář :

Pondělí je tvořivé (kroužek dovedných rukou, výroba nejrůznějších předmětů)

Úterý je virtuální (práce s interaktivní tabulí, práce na PC)

Středa je sportovní (sportovní hry a aktivity, dobrodružné hry v přírodě)

Čtvrtek je herní (hry na rozvoj osobnosti dětí – sebevědomí, sebeprezentace,

spolupráce, kooperace, schopnost domluvit se na řešení, tolerance apod.)

Pátek je plný můz (četba z knížek, vyrábění na základě vyprávění, poslech hudby, pohádek)

 

Mimo výše uvedného družinového kalednáře budou probíhat nadstandartní aktivity :

Pondělí - náboženství      12.45 - 13.30 

Úterý -   hudební a dramatický kroužek    12.15 - 12.45

Středa - angličtina hrou (pro 1. třídu)    11.30 - 12.10

             dovedné ruce      12.15 - 13.00 

  

Nadstandardní aktivity začínají v říjnu 2017