Zájmová činnost

Zájmová činnost školní družiny pro žáky ZŠ 2018/2019

Zájmové aktivity budou probíhat v rámci činnosti školní družiny od října 2018. Činnosti probíhající v rámci školní družiny budou za jednotnou úplatu 50 Kč měsíčně (= školné). Více informací v záložce Školní družina - úplata za zájmové vzdělávání.

Školní družina nabízí :

Činost školní družiny zabezpečuje kvalitní náplň volného času dětí po vyučování do odchodu domů. Během volnočasových aktivit budou děti zcela přirozeně přecházet  k činnostem, které smysluplně navážou na činnosti výchov ve vyučování. Budou to aktivity pohybové, výtvarné, odpočinkové... a budou probíhat v prostorách školy, ale také venku, podle aktuálního počasí.

Velký prostor dostávají činnosti tvořivé a rukodělné. Novinkou jsou chvilky kulinářských dovedností.