Projekt MODEM

Škola je zapojena v projektu Vysočiny Education Jihlava „Moderní venkovské málotřídní školy“ podporujícím spolupráci a vzdělávání pedagogů málotřídních škol. Po řadu dalších měsíců budeme pracovat na profesním rozvoji v pěti klíčových aktivitách.  Semináře, dílny a vzdělávací tržiště budou zaměřena na manažerské dovednosti, využití ICT, vzdělávání v oblasti gramotností, moderní vzdělávání učitelek MŠ a samozřejmě též na efektivní výchovu a mezilidské vztahy.

Více info zde : https://www.vys-edu.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=600139&id_ktg=1250&archiv=0&p1=1052