Připravujeme, plánujeme

 
 DUBEN 2018
 
4.4. plavecká výuka- 2. lekce
 
10.4. Ukliďme Česko- společná akce se ZŠ
         Logopedická depistáž
 
11.4. plavecká výuka - 3.lekce
 
12.4. zápis dětí do 1. tříd ZŠ
 
16.4. divadlo JÓJO - Pohádka z rozkvetlé louky
 
17.4. Canisterapie
 
18.4. plavecká výuka- 4. lekce
 
25.4. plavecká výuka- 5. lekce
 
30.4. Ředitelské volno
 
Připravujeme:
-  návštěva drůbežárny a kravína
- návštěva předškoláků v ZŠ
- Čtení s babičkou
 
KVĚTEN 2018
 
4.5.  Čarodejnice, otevírání zahrady- od 15.00 hodin
21.5. Focení dětí