Základní škola a Mateřská škola Fryšava pod žákovou horou

Vítejte na webových stránkách základní a mateřské školy.

 

Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou, přís.org.,

zve děti a rodiče do budovy Základní školy, kde 12. dubna 2018 od 14.00 do 16.00 hod. proběhne 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019.

S sebou si vezměte: vyplněnou žádost o přijetí do ZŠ, průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte.

           

Budoucím žákům základní škola nabízí:

- příjemné, podnětné a věkově bezbariérové prostředí jednotřídní venskovské základní školy

- pestrý výchovně-vzdělávací program s důrazem na osobnost a individualitu každého dítěte

- malý a po většinu pobytu žáka ve škole věkově smíšený kolektiv, v kterém je kladen důraz na vzájemný respekt a toleranci

- individuální a citlivý přístup pedagogů

- kvalitní přípravu žáků 5. ročníku spojenou s přestupem na 2. stupeň ZŠ

- výuku náboženství a zájmové kroužky

- návštěvu divadelních představení

- individuální pedagogickou intervenci

- návštěvy dětí z předškolního ročníku mateřské školy ve výuce základní školy

- výuku plavání a základů bruslení

- výlety a společné akce s dětmi z mateřské školy

- pro rodiče a veřejnost jarmarky, společná tvoření, besídky, zahradní slavnost

 

 

 

 

 

Jsme zapojeni... a naši sponzoři

/album/jsme-zapojeni-/image-ashx-jpg/ /album/jsme-zapojeni-/logo-png/