Nepřéhledněte

Připravili jsme se na adventní období roku 2018
Školu máme vyzdobenou ve vánočním duchu a mysleli jsme i na naše maminky a tatínky. Proto jsme pro ně také připravili adventní kalendáře. Místo sladkostí si mohou rodiče každý den užít drobnou pomoc nebo službičku od svých dětí tak, aby jim zpříjemnila přípravy na Vánoce.
 
OSLAVILI JSME 100. VÝROČÍ NAŠÍ VLASTI, VYSADILI JSME LÍPU SVOBODY
 
    S malinkým předstihem jsme se připojili k oslavám 100. výročí vzniku našeho státu. Po zaznimování školní zahrady přišla pravá chvíle, kdy jsme se sešli s představiteli obce, členy SDH a rodiči i dalšími občany, abychom zasadili lípu svobody. Každý příchozí dostal od dětí trikoloru na kabát. Ke kořenům lípy jsme umístili poselství další generaci. Po písničce promluvil pan ředitel Kamil Hübner, starosta obce Mojmír Humlíček a manažer mikroregionu Miloš Brabec. Po této slavnostní chvíli jsme kořeny naší nové lípy společnými silami zasypali hlínou a pak jsme společně ještě opekli špekáčky a popili lipový čaj. Počasí nám k této slavnostní chvíli také dopřálo sluneční paprsky a my jsme mohli odejít domů s hezkým pocitem sounáležitosti a slavnostní náladou.
 
 
 
Zveme veřejnost na Slavnostní sázení lípy svobody 
 
V pátek 26. 10. 2018 budeme uzavírat a připravovat na zimu školní zahradu a zároveň slavnostně vysadíme lípu, jako symbol svobody, při příležitosti 100. výročí vzniku naší vlasti. (viz. přiložený letáček)
 
 
 
 

Den babiček a dědečků... 3. 10. 2018 

 
Setkávání nejmladší a nejstarší generace bývá pro všechny velmi obohacující. Připravili jsme pro naše babičky a dědečky příjemné odpoledne, bylo hezké přivítat je ve škole a projevit úctu jejich práci, říci jim , že si jich vážíme. Nikdo netušil, jak početná bude návštěva a tak jsme se chystali na všechny možné varianty. Naštěstí se nepotvrdily obavy o to, že budeme ve škole sami. Hostů přišlo hodně a hned ve dveřích jsme mohli vidět úsměvy na jejich tvářích. Pan ředitel všechny přivítal, děti vystoupily s pásmem básniček a písniček. Rozdány byly malé voňavé dárečky, děti babičky a dědečky pohostily voňavým čajem, bábovkou a dušenými jablíčky se skořicí. Na všem, co se podávalo se děti podílely a radostí pro nás bylo, že všem velmi chutnalo. A pak se povídalo a děti se posadily mezi babičky... Nakonec jsme vyslovili malé přání. Chtěli bychom během školního roku sbírat poklady. Těmi pro nás ale nejsou věci. Největšími poklady jsou lidé, kteří něco umí nebo znají. A tak jsme naše seniory požádali, aby se o svoje dovednosti a umění s námi podělili. Věříme, že se vše podaří, že propojíme nejmladší a nejstarší generaci mezi sebou a najdeme poklady, které jsou na dosah, jenom o nich ještě nevíme. 
"Milé babičky a dědečkové, děkujeme Vám za návštěvu, byla milá a skoro dojemně kouzelná. Věříme, že jsme se nesešli naposled..."
 
 
 
Boj o svatováclavský poklad  aneb 1. výprava projektu "Poznáváme rodný kraj"
 
Ve čtvrtek před státním svátkem (Dnem české státnosti 28.9.) jsme se vypravili na první společný výšlap. A protože nás inspiroval Sv. Václav, užili jsme si boj o svatováclavský poklad. Před začátkem cesty jsme si dali sraz na Kadově u Kadlecových, kteří nás pozvali na prohlídku moto veteránů. S úžasem jsme si prohlédli asi 10 krásných starodávných motorek, o kterých nám pan Kadlec zasvěceně povídal. Moc děkujeme.
Naše výprava začala na Krátké, postupně jsme přešli na Blatiny - nejdříve k Monumetu Radka Jaroše, dále k Drátníku a přes blatinské údolí se zastávkou v restauraci U Kosků jsme došli až do Sněžného, odkud už jsme se přepravili autobusem zpět. Cestou jsme plnili 4 úkoly krále Václava, za každý z nich jsme dostali indicii a po jejich vyluštění nás cesta dovedla k pokladu. Byl to krásný den, počasí přálo, líbezná krajina zklamat nemohla a poklad na závěr..., co víc si přát. Navíc jsme si ověřili, že umíme navzájem hezky spolupracovat a pomáhat si. A také už víme, proč slavíme Den české státnosti.
 
 
 
 
 
Canisterapie

 

 

 

 

 

 

 

 

<div style="box-sizing: inherit; font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif, EmojiFont, " apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" notocoloremoji,="" symbol",="" "android="" emojisymbols;="" font-size:="" 16px;"="">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čarodejnický rej v MŠ a ZŠ

Během pátečního dopoledne proběhl ČARODEJNICKÝ REJ. 
 
 
 

Velikonoční jarmark u nás 

 

Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou, přís.org.,

zve děti a rodiče do budovy Základní školy,

kde 12. dubna 2018 od 14.00 do 16.00 hod. proběhne 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019.

 

S sebou si vezměte: vyplněnou žádost o přijetí do ZŠ, průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte.

               

Budoucím žákům základní škola nabízí:

- příjemné, podnětné a věkově bezbariérové prostředí jednotřídní venkovské základní školy

- pestrý výchovně-vzdělávací program s důrazem na osobnost a individualitu každého dítěte

- malý a po většinu pobytu žáka ve škole věkově smíšený kolektiv, v kterém je kladen důraz na vzájemný respekt a toleranci

- individuální a citlivý přístup pedagogů

- kvalitní přípravu žáků 5. ročníku spojenou s přestupem na 2. stupeň ZŠ

- výuku náboženství a zájmové kroužky

- návštěvu divadelních představení

- individuální pedagogickou intervenci

- návštěvy dětí z předškolního ročníku mateřské školy ve výuce základní školy

- výuku plavání a základů bruslení

- výlety a společné akce s dětmi z mateřské školy

- pro rodiče a veřejnost jarmarky, společná tvoření, besídky, zahradní slavnost

Zápis2.docx (202370)

 

Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou, přísp.org. 

zve rodiče, veřejnost a přátele školy na 

          VELIKONOČNÍ JARMARK
 

                 který se koná

KDY: v pátek 23. března 2018 od 15:00 hod. 

KDE v budově ZŠ 

K zakoupení bude řada dekorativních výrobků dětí a žáků školy a dalších zručných dobrovolníků.

Návštěvníci, kteří chtějí přinést občerstvení, jsou vítáni. 

 

Jarmark Plakát.pdf (249061)

 
 

Den otevřených dveří

Základní škola ve Fryšavě pod Žákovou horou vás rodiče a veřejnost zve ve středu 21.března 2018 na 
               Den otevřených dveří.
 
Budeme mít pro vás od 7.30 do 12.00 hodin připraven pestrý průřez jedním dopoledním vyučovacím blokem. Chtěli bychom na vás alespoň na chvíli přenést to, co sami běžně prožíváme. Pocit sounáležitosti, uvolněnosti, tolerance a respektu.
 
Těšíme se na vaší návštěvu. 
                  Pedagogický sbor Základní školy
 
                   
Pozvánka:     den otevr.pdf (378103)
 
 
Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou, přísp.org.zve všechny zájemce, rodiče a jejich děti, známé a kamarády na 
 
      DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ
 
ve středu 14. března 2018 od 8.00 do 15.00 hod. 
 
Nabízíme možnost prohlédnout si naší MŠ a prožít společně s dětmi den ve školce. Můžete si s námi pohrát, zazpívat si, zacvičit, seznámit se s přípravou budoucích školáků a zeptat se na vše, co Vás o životě v naší MŠ zajímá.
 
                 TĚŠÍME SE NA VÁS!
 
           
 
 
 
 
 

Sběr papíru

 ZŠ a MŠ pořádá od 22.3 - 30.3.2018 - SBĚR PAPÍRU.  Výtěžek ze sběru papíru bude použit na aktivity dětí ZŠ a MŠ.
             
 
 

Divadlo v ZŠ a MŠ

V pondělí 10. února nás navštívilo Divadlo Helemese s divadelní pohádkou. Představení bylo pro děti ze ZŠ a MŠ.

Maškarní karneval

Ve čvrtek 15. února proběhl v MŠ a ZŠ Maškarní karneval. Děti tancovaly, soutěžily v krásných maskách.
 
 

VELIKONOČNÍ JARMARK - ŘEMESLA

Vážení rodiče, spoluobčané a přátelé školy, obracíme se na Vás s nabídkou spolupráce při organizaci Velikonočního jarmarku. 
Jste kreativní a rádi ve volném čase tvoříte? Umíte nějaké velikonoční řemeslo a rádi se s Vašimi výrobky pochlubíte ostatním?
Hledáme někoho zručného, kdo by se účastnil jako odborník stanoviště.
Hledáme řemesla:
- pletení pomlázek
- drátkování
- zdobení kraslic, perníčků, kamenů ..........
 
Kontakt: 
tel. 604 600 539 ( 7-13 hod.)
email- marketa.stockova@skola-frysava.cz
 
 

     

 

 

 

 

 

ZŠ A MŠ Fryšava pod Žákovou horou 

                  pořádají
 
     MAŠKARNÍ KARNEVAL
 
KDY: 15. února 2018 v dopoledních hodinách
KDE: tělocvična ZŠ
       Výsledek obrázku pro maškarní karneval kreslený