Upozornění

Konzultační dny ředitele školy v průběhu prázdnin:

červenec : 2.- 4. 8.  - 9.00 - 12.00

                   9.-10.8.  - 9.00 - 12.00

                   16.-17.8. - 9.00 - 11.00 

 srpen :    1. - 2. 8.    -  9.00 11.00

                13. - 14. 8. - 9.00 - 11.00

              23. - 24.8.   -  9.00 - 12.00

 

 přípravný týden - 27.8. - 31.8. - 9.00 - 12.00 

                    

Upozornění:

 

Vzhledem k novým požadavkům GDPR došlo ke změně mojí e-mailové adresy, která je níže v podpisu.

Změňte si ji, prosím, ve svých kontaktech.

 

e-mail: kamil.hubner@skola-frysava.cz

www.škola-frysava.cz 

 

Zumba s Džamilou

Ve středu 6. června 2018 se uskutečnila na školní zahradě Zumba s Džamilou. 

 

 

<div style="box-sizing: inherit; font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif, EmojiFont, " apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" notocoloremoji,="" symbol",="" "android="" emojisymbols;="" font-size:="" 16px;"="">

 

 

Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou, příspěvková organizace

zve srdečně všechny rodiče, děti a přátele školy na příjemné a hravé odpolední setkání

rodinného klubu

                                  „KAŠTÁNEK“

KDY: VE STŘEDU 6. června 2018

KDE: na školní zahradě (v tělocvičně za nepřízně počasí)

V KOLIK: OD 15.0O DO 16.00 hodin

Zveme Vás na ZUMBU S DŽAMILOU, cena 30-50 Kč/osobu (dle počtu účastníků). Přineste si dobrou náladu a sportovní oblečení.

                                                                                            Těšíme se na vás

Canisterapie

 

Čarodejnický rej v MŠ a ZŠ

Během pátečního dopoledne proběhl ČARODEJNICKÝ REJ. 
 
 
 

Velikonoční jarmark u nás 

 

Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou, přís.org.,

zve děti a rodiče do budovy Základní školy,

kde 12. dubna 2018 od 14.00 do 16.00 hod. proběhne 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019.

 

S sebou si vezměte: vyplněnou žádost o přijetí do ZŠ, průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte.

               

Budoucím žákům základní škola nabízí:

- příjemné, podnětné a věkově bezbariérové prostředí jednotřídní venskovské základní školy

- pestrý výchovně-vzdělávací program s důrazem na osobnost a individualitu každého dítěte

- malý a po většinu pobytu žáka ve škole věkově smíšený kolektiv, v kterém je kladen důraz na vzájemný respekt a toleranci

- individuální a citlivý přístup pedagogů

- kvalitní přípravu žáků 5. ročníku spojenou s přestupem na 2. stupeň ZŠ

- výuku náboženství a zájmové kroužky

- návštěvu divadelních představení

- individuální pedagogickou intervenci

- návštěvy dětí z předškolního ročníku mateřské školy ve výuce základní školy

- výuku plavání a základů bruslení

- výlety a společné akce s dětmi z mateřské školy

- pro rodiče a veřejnost jarmarky, společná tvoření, besídky, zahradní slavnost

Zápis2.docx (202370)

 

Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou, přísp.org. 

zve rodiče, veřejnost a přátele školy na 

          VELIKONOČNÍ JARMARK
 

                 který se koná

KDY: v pátek 23. března 2018 od 15:00 hod. 

KDE v budově ZŠ 

K zakoupení bude řada dekorativních výrobků dětí a žáků školy a dalších zručných dobrovolníků.

Návštěvníci, kteří chtějí přinést občerstvení, jsou vítáni. 

 

Jarmark Plakát.pdf (249061)

 
 

Den otevřených dveří

Základní škola ve Fryšavě pod Žákovou horou vás rodiče a veřejnost zve ve středu 21.března 2018 na 
               Den otevřených dveří.
 
Budeme mít pro vás od 7.30 do 12.00 hodin připraven pestrý průřez jedním dopoledním vyučovacím blokem. Chtěli bychom na vás alespoň na chvíli přenést to, co sami běžně prožíváme. Pocit sounáležitosti, uvolněnosti, tolerance a respektu.
 
Těšíme se na vaší návštěvu. 
                  Pedagogický sbor Základní školy
 
                   
Pozvánka:     den otevr.pdf (378103)
 
 
Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou, přísp.org.zve všechny zájemce, rodiče a jejich děti, známé a kamarády na 
 
      DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ
 
ve středu 14. března 2018 od 8.00 do 15.00 hod. 
 
Nabízíme možnost prohlédnout si naší MŠ a prožít společně s dětmi den ve školce. Můžete si s námi pohrát, zazpívat si, zacvičit, seznámit se s přípravou budoucích školáků a zeptat se na vše, co Vás o životě v naší MŠ zajímá.
 
                 TĚŠÍME SE NA VÁS!
 
           
 
 
 
 
 

Sběr papíru

 ZŠ a MŠ pořádá od 22.3 - 30.3.2018 - SBĚR PAPÍRU.  Výtěžek ze sběru papíru bude použit na aktivity dětí ZŠ a MŠ.
             
 
 

Divadlo v ZŠ a MŠ

V pondělí 10. února nás navštívilo Divadlo Helemese s divadelní pohádkou. Představení bylo pro děti ze ZŠ a MŠ.

Maškarní karneval

Ve čvrtek 15. února proběhl v MŠ a ZŠ Maškarní karneval. Děti tancovaly, soutěžily v krásných maskách.
 
 

VELIKONOČNÍ JARMARK - ŘEMESLA

Vážení rodiče, spoluobčané a přátelé školy, obracíme se na Vás s nabídkou spolupráce při organizaci Velikonočního jarmarku. 
Jste kreativní a rádi ve volném čase tvoříte? Umíte nějaké velikonoční řemeslo a rádi se s Vašimi výrobky pochlubíte ostatním?
Hledáme někoho zručného, kdo by se účastnil jako odborník stanoviště.
Hledáme řemesla:
- pletení pomlázek
- drátkování
- zdobení kraslic, perníčků, kamenů ..........
 
Kontakt: 
tel. 604 600 539 ( 7-13 hod.)
email- marketa.stockova@skola-frysava.cz
 
 

     

 

 

 

 

 

ZŠ A MŠ Fryšava pod Žákovou horou 

                  pořádají
 
     MAŠKARNÍ KARNEVAL
 
KDY: 15. února 2018 v dopoledních hodinách
KDE: tělocvična ZŠ
       Výsledek obrázku pro maškarní karneval kreslený