Školní rok 2019/20

  • Informace, jak s dětmi mluvit o koronaviru

 
  • Informace k zápisu do základní školy

MŠMT vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

V  naší ZŠ Fryšava pod Žákovou horou bude zápis  29.4. 2020 od 14.00. Podrobnější informace k samotnému zápisu  odešleme na adresy zákonných zástupců nebo podáme osobně či telefonicky.

K zápisu se také váže finanční příspěvek  ve výši 10.000 Kč pro každé ze zapsaných dětí. Děkujeme za konstruktivní spolupráci obce se školou, našim cílem je posouvat školu ke klidné budoucnosti.

Přihlášky k zápisu jsou dispozici na webových stránkách školy nebo osobně k vyzvednutí v kanceláři ředitele školy v následujících týdnech vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.00.

Vyplněné přihlášky, prosíme, přineste do  školy osobně nebo zašlete  poštou, v případě osobního předání prozatím ve stejných, výše zmíněných termínech. V případě potřeby konzultace nabízím mailovou adresu kamil.hubner@skola-frysava nebo telefonní číslo 566 619 240 vázané na již zmíněné pondělní a středeční termíny.

S pozdravem a očekáváním vám všem, příznivcům naší rodinné školy

Mgr.Kamil Hübner, ředitel ZŠ a MŠ Fryšava pod Žákovou hrou

Přihláška k zápisu.pdf (251220)

  • Uzavření mateřské školy

V REAKCI NA AKTUÁLNÍ VÝVOJ PANDEMIE KORONAVIRU

A S NÍ SPOJENÁ MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V PODOBĚ VELMI

OMEZENÉNO POHYBU OBYVATEL NA CELÉM ÚZEMÍ ČESKÉ

REPUBLIKY DOPROVÁZENÁ DALŠÍMI OMEZENÍMI,ZŮSTÁVÁ

MATEŘSKÁ ŠKOLA VE FRYŠAVĚ POD ŽÁKOVOU HOROU

NADÁLE UZAVŘENA. PODLE AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ JE I NA

VELKÝCH ŠKOLKÁCH OTEVŘENO POUZE ODDĚLENÍ PRO DĚTI

RODIČŮ PRACUJÍCÍCH V LÉKAŘSTVÍ,U POLICIE ČI HASIČŮ.

VE FRYŠAVĚ POD ŽÁKOVOU HOROU DNE 19.3. 2020

ŘEDITEL ŠKOLY : MGR.KAMIL HÜBNER

Aktuální informace:

  • Milí žáci, po jarních prázdninách vás čeká individuální vzdělávání v domácím prostředí, protože všechny základní i jiné školy jsou v důsledku šíření pandemie koronavirem v celé České republice zavřené. Pro všechny z nás /rodiče, učitele i žáky/ je to nová situace, se kterou se všichni musíme a chceme vyrovnat. Bude teď velice záležet, milí žáčci,  na vaší vnitřní motivaci a touze se učit novým skutečnostem a dovednostem. Vy to zvládnete, protože kdo jiný, než  vy, žáci naší fryšavské málotřídní školy,  jste vedeni od první třídy k samostatnosti. Věříme vám.

vaši  učitelé základní školy
 
  • Na našich webových stránkách najdou žáci i jejich rodiče v Základní škole odkaz na Úkoly k domácímu vzdělávání. Další informace budeme posílat e-mailem, přes WhatsApp. Doporučujeme na ČT 2 UčíTelka, Déčko i další on-line procvičování.

 
 
  • Ve fotogalerii vloženy fotky z domácího tvoření 

 
 

Kulturní okénko

Básničky na březen

Jaro

Děti děti jaro je tu!
Broučkové se k světu mají,

kouzla jara pomalu zkoumají.
Na zahrádce bledule
vystrkují kebule.

Louka na šaty si střihla,
stonky rostlin k slunci zdvihla,
v lese první kočičky
hostí pilné včeličky.

 

Přišlo jaro

Přišlo jaro se sluníčkem,

zem otvírá zlatým klíčkem.

Všechno se raduje, 

zpívá a notuje, 

jaro vítá.

 

První roste sněženka,

malá bílá květinka.

Druhý zase petrklíček,

nese s sebou zlatý klíček.

Fialinka voňavá

hezkou vůni rozdává.

Pampeliška střapatá,

celá je jak ze zlata. 

 

 

 

 

 

Jsme zapojeni... a naši sponzoři

/album/jsme-zapojeni-/publicita-sablony-frysava-pod-zh-jpg/ /album/jsme-zapojeni-/index-jpg/ /album/jsme-zapojeni-/srdce-placka-ovoce-web-jpg/ /album/jsme-zapojeni-/mleko-do-skol-png/ /album/jsme-zapojeni-/image-jpg/ /album/jsme-zapojeni-/rck-jpg/ /album/jsme-zapojeni-/microsoft-office-365-logo-jpg/ /album/jsme-zapojeni-/frysavske-uzeniny-logo-vertikalni-300dpi-jpg/ /album/jsme-zapojeni-/logo-usuc-2016-small-72dpi-black-white-png/ /album/jsme-zapojeni-/logo-png/