Předškolní příprava

Předškolní příprava je zařazena do činnosti MŠ - práce s předškoláky v pravidelném ranním kruhu. Ve spolupráci se ZŠ probíhá několikrát ročně "škola nanečisto". Děti navštěvují školu, seznamují se s prostředím, učiteli a budoucími spolužáky.

Kroužek „Předškoláček aneb od září už budu žáček“ 

je určen pro děti, které se chystají v letošním roce k zápisu. Hravou formou se zaměřujeme na rozvoj smyslového vnímání, rozvoj jemné motoriky, snažíme se o komplexní rozvoj všech klíčových kompetencí potřebných pro úspěšný start v první třídě.

Cílem kroužku je:

 • Rozvoj slovní zásoby,
 • sluchového vnímání,
 • rozvoj koncentrace pozornosti a logického myšlení,
 • rozvoj prostorové představivosti, předmatematických dovedností,
 • správné držení tužky, správné sezení při psaní,
 • procvičování zrakové analýzy a syntézy. ..

V kroužku pracujeme s těmito materiály:

 • Publikace Předcházíme poruchám učení (B. Sindelarová).
 • Uvolňovací grafomotorické cviky Jedním tahem (J. Bednářová, R. Šmarda).
 • Předčíselné představy (J. Bednářová).
 • Kreslení před psaním (J. Bednářová).
 • Zrakové vnímání (J. Bednářová).
 • Sluchové vnímání (J. Bednářová).
 • Učíme se hrou – prostorové vnímání.
 • Pracovní sešity Hravá pastelka, Hravá matematika, Hravé poznávání.

 

 • Škola nanečisto - novinka v rámci předškolní přípravy

 

Milý předškoláčku,

máš za sebou úspěšný zápis. Možná se do školy těšíš, možná se i trošičku bojíš toho, jaké to bude. Proto máš možnost vyzkoušet si školu nanečisto.

Škola nanečisto není povinná, ale pokud budeš chtít, můžeš do ní chodit každých 14 dnů v úterý. Poznáš paní učitelky, seznámíš se se svojí budoucí třídou, vyzkoušíš si učení v lavici i mimo ni.

 

Těšíme se na Tebe :o).

Budoucí spolužáci a paní učitelky ze školy