Dokumenty

  • Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků pro školní 2017/2018 naleznete zde.
_________________________________________________________________________________________________________________
  • Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků pro školní 2016/2017 naleznete zde.    ____________________________________________________________________________________________
  • Sdělení pro ředitele škol a školských zařízení k zajištění lepší informovanosti rodičů žáků v případě výskytu pedikulózy (vši dětské)

  • msmt_pedikuloza.doc (35328)